(1)
toimetus, E. A. Ajakirja Eesti Arst Retsensendid 2017. Aastal. EA 2018.