(1)
Mändar, R.; Mändar, H.; Rööp, T.; Mikelsaar, M. Inimese Mikrobioota Biopank Tartu Ülikoolis. EA 2018.