(1)
Arrak, L.; Kivioja, A. Kes Kannab Eakale Vajalike Sotsiaalteenuste Kulud?. EA 2018.