(1)
Sitska, M. Pärilike Haiguste Sünnieelne Diagnoosimine Eestis Aastatel 1990–2016. EA 2018.