(1)
Stepanov, D.; Karjagin, J. Lokaalanesteetikumide Süsteemne Toksilisus. EA 2018.