(1)
Sinisalu, V. Kakskümmend Aastat Riikliku Tuberkuloositõrje Programmi Käivitamisest Eestis. EA 2019.