(1)
Rähesoo, V.; Maimets, M.; Kõivumägi, K. B-Hepatiidi Viiruse Reaktivatsioon Immuunsupressioonravi Vajaval Patsiendil. EA 2019.