(1)
Lapidus, N. Tsütoloogia Patoloogia Osana Tänapäeva Meditsiinis . EA 2002.