(1)
Tekkel, M. Kosmeetilise Rinnakirurgia Meditsiinilised Hilistagajärjed Epidemioloogiliste Uuringute Alusel . EA 2003.