(1)
Altraja, A.; Kivastik, J.; Kingisepp, P.-H. Kopsude Difusioonivõime Ja Spiromeetriliste Näitajate Muutuste Vahelised Seosed Hingamiselundite Erinevate Haiguste Puhul . EA 2003.