(1)
Õun, A.; Nurmiste, A.; Beilmann, A.; Mägi, M.; Haldre, S.; Talvik, T.; Sander, V. RAVIJUHEND. Epilepsia Käsitlusjuhend . EA 2003.