(1)
Eesti Lastearstide 17. Kongressi Suuliste Ettekannete Teesid . EA 2004.