(1)
Taba, P.; Seeman, S. Bakteriaalsete Meningiitide Ravipõhimõtted . EA 2004.