(1)
Õun, A.; Haldre, S. Ravimiresistentne Epilepsia. Nüüdisaegsed Käsitlusvõimalused . EA 2005.