(1)
Eha, J.; Mikkel, M.; Elmet, M.; Margus, S.; Hermlin, T.; Jalakas, T. Ööpäevase Invasiivkardioloogilise Valveteenistuse Osa ägeda Koronaarsündroomiga Haigete Ravi Ajakohastamisel . EA 2005.