(1)
Hanson, E.; Maimets, K.; Põlluste, K.; Tammaru, M. Tervisehinnangu Küsimustiku HAQ Funktsiooniosa Eesti Versiooni Kohandamine Ning Usaldusväärsuse Ja Valiidsuse Hindamine . EA 2005.