(1)
Pärnsalu, L. Anatoomia Ja Vana Anatoomikum Meenutusi lähiminevikust . EA 2005.