(1)
Maaroos, H.-I. Meditsiinidoktor Marje Oona . EA 2005.