(1)
Danilovits, M. Ăślevaade Tuberkuloosi Haigestumise Hetkeseisust Eestis . EA 2005.