(1)
Salur, L.; Uibo, R.; Rajasalu, T.; Tillmann, V.; Einberg, Ülle. Laste Ja Täiskasvanute 1. Tüüpi Diabeet Eestis: HLA-DQB1 Alleelid Ja Haigusseoselised Autoantikehad . EA 2006.