Anderson, A. (2013). Ekspertiis kriminaal-kohtupsühhiaatrias – ülevaade ja soovitusi . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.11365