Lubi, K., Koor, M., Nool, I., Tupits, M., Mets-Oja, S., & Kõiv, T. (2020). 50–69aastaste naiste rinnavähi sõeluuringul mitteosalemist mõjutavad põhjused Eestis. Eesti Arst. Retrieved from http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16465