Altraja, A., Kivastik, J., & Kingisepp, P.-H. (2003). Kopsude difusioonivõime ja spiromeetriliste näitajate muutuste vahelised seosed hingamiselundite erinevate haiguste puhul . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9553