Hanson, E., Maimets, K., Põlluste, K., & Tammaru, M. (2005). Tervisehinnangu küsimustiku HAQ funktsiooniosa eesti versiooni kohandamine ning usaldusväärsuse ja valiidsuse hindamine . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9786