SINISALU , V. Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts: mõtle globaalselt, tegutse kohapeal . Eesti Arst, 1 Jun. 2009.