SOOSAAR, A. HIV-infektsiooni kliiniline eetika – nihil sub sole novum? . Eesti Arst, 1 Apr. 2009.