KÕRV, J.; GROSS-PAJU, K.; HALDRE, S.; JAAKMEES, H.; KREIS, A.; KULLAMAA, S.; LIIGANT, A.; LÜÜS, S.-M.; TABA, P.; ÕUNAPUU, A. Insuldi käsitlus Eestis: hetkeseis ja suundumused . Eesti Arst, 1 Jun. 2010.