BRASCHINSKY, M.; RANNIKMÄE, K.; TAMM, R.; METSPALU, A.; GROSS-PAJU, K.; HALDRE, S. Hereditaarset spastilist parapleegiat süsteemselt käsitlenud uuring Eestis tõi esile uusi andmeid . Eesti Arst, 1 Mar. 2010.