ANNUS, T.; JULGEĀ , K.; KIVIVARE, M.; PUTNIK, U.; RESS, K.; VASAR, M.; VEIDRIK, K. Astma lapseeas. Eesti ravijuhend 2009 . Eesti Arst, 1 Mar. 2010.