PAAPSTEL, K.; ZILMER, M.; EHA, J.; SOVERI, I.; KAMPUS, P.; JAKOBSON, M.; LIEBERG, J.; KALS, J. Kontrastainest põhjustatud neerukahjustuse patogeneesi, varajase diagnostika ja ennetuse nüüdisaegsed seisukohad . Eesti Arst, 29 Oct. 2012.