ANDERSON, A. Ekspertiis kriminaal-kohtupsühhiaatrias – ülevaade ja soovitusi . Eesti Arst, 19 dez. 2013.