ALTRAJA, A. Idiopaatiline kopsufibroos – äsjane kannapööre ravistrateegias uute lootuste nimel . Eesti Arst, 30 jun. 2013.