REPPO, I. Endokrinoloogia . Eesti Arst, 17 jun. 2014.