REPPO, I. Endokrinoloogia . Eesti Arst, 17 Jun. 2014.