EHA, J. Eesti Kardioloogide Seltsi tegevuse kajastamine Eesti Arstis (1989–2013) . Eesti Arst, 27 Feb. 2014.