POKK, P. Lühike ülevaade mõningatest antidepressantide kliinilist efektiivsust mõjustavatest teguritest . Eesti Arst, 29 jan. 2014.