VOLKE, V. Endokrinoloogia . Eesti Arst, 27 abr. 2015.