VÄLI, M.; JÕESTE, E. Surma põhjuse määramine ja selle õiguslik alus. Eesti Arst, 11.