RAHU, K.; RAHU, M. Tšernobõli veteranide Eesti kohortuuring: vähihaigestumus 1986–2012 ja suremus 1986–2014. Eesti Arst, 25 Oct. 2016.