TOIMETUS, E. A. Kroonika. November 2017. Eesti Arst, 19 dez. 2017.