KADASTIK, H. Psühhiaatria. Bensodiasepiinid ja dementsusrisk. Eesti Arst, 27 fev. 2018.