TOIMETUS, E. A. Kroonika. November 2018. Eesti Arst, 27 dez. 2018.