SINISALU, V. Kakskümmend aastat riikliku tuberkuloositõrje programmi käivitamisest Eestis. Eesti Arst, 29 abr. 2019.