PARM, ÜLLE; KENDER, E.; PÕLDVER, N. Eesti lapsevanemate uskumused laste plaanilise vaktsineerimise kohta ja vaktsineerimiskäitumist mõjutavad tegurid: internetiküsitluse tulemused. Eesti Arst, 28 Jun. 2019.