RÄHESOO, V.; MAIMETS, M.; KÕIVUMÄGI, K. B-hepatiidi viiruse reaktivatsioon immuunsupressioonravi vajaval patsiendil. Eesti Arst, 27 Nov. 2019.