LUBI, K.; KOOR, M.; NOOL, I.; TUPITS, M.; METS-OJA, S.; KÕIV, T. 50–69aastaste naiste rinnavähi sõeluuringul mitteosalemist mõjutavad põhjused Eestis. Eesti Arst, 26 Mar. 2020.