LASS, J.; MITT, P.; TELLING, K.; LINASK, E.; LAIUS, O.; SEPP, E.; NAABER, P.; LUTSAR, I. Ambulatoorne antibiootikumide kasutus Eestis. Eesti Arst, 26 Nov. 2020.