KARKI, T. Ravimiresistentsus Eestis . Eesti Arst, 1 abr. 2004.