TABA, P.; SEEMAN, S. Bakteriaalsete meningiitide ravipõhimõtted . Eesti Arst, 1 abr. 2004.