PÕLLUSTE, K.; LEMBER, M.; KALDA, R. Elanike rahulolu üldarstiabi korraldusega 2002. aastal . Eesti Arst, 1 Feb. 2004.