EHA, J.; MIKKEL, M.; ELMET, M.; MARGUS, S.; HERMLIN, T.; JALAKAS, T. Ööpäevase invasiivkardioloogilise valveteenistuse osa ägeda koronaarsündroomiga haigete ravi ajakohastamisel . Eesti Arst, 1 nov. 2005.